येँ महानगरपालिका व यल महानगरपालिकाया योजना

येँ महानगरपालिका व यल महानगरपालिकाया योजना

   ने. स. ११३७          नेवाः दबू सम्वाददाता

येँ व यल महानगरपालिकाया मंकाः रुपं मोनोरेलया सम्भाव्यता अध्ययनया ज्या न्ह्यःने यंकीगु जूगु दु । कन्हय् बिहिवाः जुइगु येँ व यलया नगरसभाय् पेश याइगु बजेटय् मोनोरेलया सम्भाब्यता अध्ययन न्ह्यःने यंकेगु कथं प्रस्ताव पेस जुइत्यंगु दु ।

बिहिवाः येँ व यल महानगरया नगरसभाय् वइगु दँया बजेट पेस याइगु ज्याझ्वः तयातःगु दु । निगुलिं महानगरं थःथःगु प्रस्तावित बजेटय् मोनोरेल संचालनया विषयस अध्ययन न्ह्याकेत ज्याझ्वः हयेगु तयारी याःगु दु ।

बुधवाः येँया मेयर विद्यासुन्दर शाक्य व यलया मेयर चिरिबाबु महर्जन दथुइ नं मोनोरेलया सम्भाब्यता अध्ययनयात न्ह्यःने यंकेगु विषस सहलह जूगु दु । निगुलिं महानगरया मेयरपिं न्हापांगु चरणय् येँया बुढानिलकण्ठनिसें यलया गोदावरीतक मोनोरेल चलेयायेगु कथं सम्भाब्यता अध्ययन न्ह्याकेत सहमत जूगु दु ।

थ्वकथं कन्हय् बिहिवाः नगरसभाय् पेस जुइगु बजेट वक्तव्यय् निगुलिं महानगरपालिकां मोनोरेल संचालनया नितिं तयारी न्ह्याकेगु प्रस्ताव पेस याइगु जूगु दु ।

आः येँ व यल महानगरपालिकाय् पीपीपी मोडलय् मोनोरेल न्ह्याकेत थीथी कम्पनीतसें प्रस्ताव पेस याःगु दु ।

वमध्ये छगू मलेसियन कम्पनीया उचित प्रस्ताव वःगुलिं उगु कम्पनीया प्रिजेन्टेशन स्वयाः सम्भाब्यता अध्ययनया प्रक्रिया न्ह्यःने यंकेत तयारी याःगु यल महानगरपालिकाया मेयर चिरिबाबु महर्जनं जानकारी बियादीगु दु ।

थ्वसिबें न्ह्यः येँ महानगरपालिकां येँय् मोनोरेल चलेयायेगु विषयस सम्भाब्यता अध्ययन यायेत छगू कम्पनीलिसे सम्झौता यायेधुंकूगु दु । वाइबिडी सिमेक्स कम्पनी व महानगरपालिका दथुइ मोनोरेल चलेयायेत सम्भाब्यता अध्ययन न्ह्यःने यंकेगु विषयस समझदारी पतिइ ल्हाःचिं तकं तयेगु ज्या जुइधुंकूगु दु ।

मलेसिया लिसेंया देसय् ११ मिटर तब्यागु सतकय् च्वय् नं मोनोरेल चलेजुयाच्वंगुलिं येँय् थुकिया सम्भावना बांलाइगु निष्कर्ष निगुलिं महानगरया दु ।

आः न्हापांगु चरणय् येँया बुढानिलकण्ठंनिसें यलया गोदावरीतक मोनोरेल चलेयानाः लिपा विस्तार यायेत येँ व यलया मेमेगु नगरपालिकालिसे नं सहलह न्ह्यःने यंकेगु योजना दयेकूगु दु । लिपा ख्वपया क्षेत्रयात नं कःघानाः मोनोरेल विस्तार यायेगु योजना दयेकूगु दु ।

मेट्रो चलेयायेत येँया क्षेत्रफल चीधं जूगु व जमिन तःलय् जुइगुलिं थीथी समस्यात वइगु अवस्था मोनोरेलयात हे येँया फुक्क स्थानीय तहया अपनत्व जुइगु कथं न्ह्यःने यंकेत निगू महानगर एकमत जूगु खः ।

मोनोरेलया निर्माण लागत मेट्रोया सिबें ८० गुणा दनीगु जुइ । निर्माण अवधि नं मेट्रो रेलया सिबें १ तिहाइ म्हो जुइगुलिं थुकिया बांलाःगु सम्भावना खनेदूगु निष्कर्ष इमिगु दु ।

मोनोरेल चलेयायेत लँपुइ ट्रली बसया थेंहे थां तःसा गाः । सर्गतय् चलेजुइगु जूगुलिं थुकिं सतकया ट्राफिक व्यवस्थाय् नं छुं कथंया लिच्वः मलाकीगु अपेक्षा याःगु दु ।

Views: 7