लक्ष्मीदास मानन्धरया स्वक्वःगु ज्याजंकु लुम्बिनीइ न्यायेकल

लक्ष्मीदास मानन्धरया स्वक्वःगु ज्याजंकु लुम्बिनीइ न्यायेकल

   ने. स. ११३७ दिल्लागा           नेवाः दबू सम्वाददाता

भाषासेवी, उद्योगपति, धर्मसेवीलिसें राजनीतिज्ञ भाजु लक्ष्मीदास मानन्धरया स्वक्वःगु ज्याजंकु लुम्बिनीइ न्यायेकूगु दु ।

म्हीग शनिवाः लुम्बिनीया धर्मोदय सभाया भवनय् थुकथं स्वक्वःगु ज्याजंकु न्यायेकूगु खः ।

भाजु मानन्धरया इच्छाकथं स्वक्वःगु जंकु वय्कःया छेँजःपिनि दथुइ जक च्वनाः न्यायेकूगु खः ।

भाजु मानन्धर छुं दिं न्ह्यः जक तुति स्याःगु उसाँय् लंकेगु नितिं भारतय् वनाः पुलिया अप्रेशन यानाः लिहां झाःगु खः ।

वय्कः लक्ष्मीदास मानन्धर आः ८८ दँय् च्वनादीगु दु ।

Views: 1