सहकारी व गुथि |

सहकारी व गुथि |

   ने. सं. ११३७          सुरेश किरण मानन्धर

suresh

नेपाः आः मुक्कं सहकारीमय जुजुं वनाच्वंगु दु । वडा वडाय्, त्वाःत्वालय् सहकारी चायेका हयाच्वंगु दु । उकी गुलि बांलाक हे सफल दुसा गुलिं असफल नं मजूगु मखु । तर समग्रय् सहकारी नेपालय् छगू अभियानया रुपय् धाःसा सफल हे धायेमाः ।

गुलि गुलिस्यां सहकारीयात नेवाःतय्‌गु गुथिलिसे नं तुलना याः । नेवाःतय् दथुइ गुथि सलंसः दँ न्ह्यवःनिसें हे अभ्यासय् वयाच्वंगु परम्परा खः । उकियात विश्लेषण यानाः स्वत धाःसा उकिया स्वरुप थौंया सहकारीलिसे मिले जू । गुथि पुलांगु परम्परा जूगुलिं उकी उलि व्यवस्थित संरचना मदु । आधुनिक व्यवस्थापन, लेखा प्रणाली, लोकतान्त्रिक विधित गुथि प्रणालीइ समावेश जुयाच्वंगु खनेमदु । उकिं थ्व स्वयेबलय् पुलांपिं मनूतय्‌गु ज्या थें च्वं । तर सारय् वनाः स्वयेबलय् धाःसा गुथियात आधुनिक सहकारीया हे पूर्व रुप धायेबहः जू । सलंसः दँ पुलांगु प्रणाली जूगुलिं उकी आधुनिक मान्यता कथंया गुण मदइगु स्वाभाविक खः । तर आःया सहकारीतय्‌सं ज्वनातःगु उद्देश्य दथुइ धाःसा खास भिन्नता मदु । छगू लागाय् च्वंपिं मनूत छगू निश्चित उद्देश्य तयाः मुनेगु, समाजयात फाइदा जुइगु ज्या यायेगु, निःस्वार्थ सेवा यायेगु, आपतय् लाःपिन्त ग्वाहालि यायेगु । नेवाःतय्‌सं न्ह्याकातःगु गुथिया उद्देश्य नं थ्व हे खः, सहकारीया उद्देश्य नं थ्वहे खः ।

थौंकन्हय् चालाच्वंगु सहकारीतय्‌सं सामाजिक ज्यायात त्वःताः अप्वः आर्थिक गतिविधियात महत्व बियाच्वंगु दु । अले अप्वः यानाः आर्थिक ज्याखँ हे सञ्चालन यानाच्वंगु दु । पुलांगु गुथितय्‌सं धाःसा आर्थिक गतिविधियात ध्यान मबिसे विशुद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, संस्कारगत सेवामूलक ज्याखँ जक सञ्चालन याना वयाच्वंगु खनेदु । सहकारी व गुथितयसं याइगु थ्व नितां ज्या सही खः । तर उमिसं केवल थ्व निता हे जक ज्या यानाच्वनेगु धाःसा सही मखु ।

सेवायात छखे तयाः आर्थिक गतिविधि जक यायेगु सहकारीया धर्म मखु । थौंया यूगय् आर्थिक रुपं सवल मजुसे केवल सामाजिक ज्या जक यानाजुइगु गुथिया उद्देश्य नं पूर्ण मखु । उकिं आःया युगय् सहकारी व गुथि निगुलिंयात सफल व सवल यानायंकेगु खःसा थ्व निगुलिं संस्थायाके दुगु गुणयात छगुलिं मेगुयाके कालबिल यायेमाःगु खनेदु । अथे धइगु गुथितय्‌सं सामाजिक, सांस्कृतिक ज्याखँतय् नापनापं सेवाया गुगु उद्देश्य तइगु खः उकियात सहकारीतय्‌सं अनुशरण याना यंकेमाःगु दु । अले थज्याःगु ज्याखँया लागिं गुगु सीमित मनूतय् दथुइ आर्थिक कारोवार यायेगु सहकारीतय् ज्या खः उकियात गुथितय्‌सं अनुशरण याना कायेमाःगु दु ।

sahakari

न्हापा जूसा गुथितय् आय आर्जनया बांलाःगु श्रोत कथं बुँ दइगु खः । तर आः अज्याःगु बुँ मदयेधुंकल । बुँ मन्त कि गुथित नं मदयावनी । उकिं आः आय आर्जनया लागिं नालेफइगु छगू लँपु धइगु सीमित आर्थिक कारोवार खः गुकिं गुथियात माःगु आर्थिक श्रोत चूलाका बी ।
अथवा थीथी त्वालय् सञ्चालन जुयाच्वंगु सहकारीतय्‌सं अन हे विद्यमान परम्परागत गुगुं गुथियात सांस्कृतिक, सामाजिक, सेवामुलक ज्या यायेत आर्थिक तिबः बीगु जुल धाःसा व नं बांलाःगु कुतः जुइ । खास यानाः थःगु श्रोत मदुगु व आर्थिक संकटय् लानाच्वंगु परम्परागत गुथितयत उमिगु नियमित ज्याखँ यायेत सहकारीत न्ह्यःने वल धाःसा सहकारीतय् सामाजिक दायित्व पूवंकेगु ज्या नं जुइ । नापं गुथिया गुथियारतय् दथुइ छरे जुयाच्वंगु भचा भचा पूँजीयात थःथाय् हयाः थःगु कारोवार नं विस्तार यायेफइ । सहकारी व गुथिया थज्याःगु सहकार्यं थ्व निगुलिं निकायया उद्देश्य पूवनीगु व निगुलिं ताः ई तक न्ह्यानाच्वनीगु विश्वास कायेफु ।

खास यानाः नेपाः गाः दुनेया नेवाः लागाय् सञ्चालन जुयाच्वंगु सहकारी व गुथितय्‌सं थ्व फ्यूजन नीति कया यंके फत धाःसा उकिया लबः सम्बन्धित गुथि व सहकारीं जक मखु, समग्र नेवाः समाजं हे काये फइगु वातावरण दयावनी ।

Views: 37

Comments