दक्कले न्हापांगु नेवाः संकिपा – सिलु

दक्कले न्हापांगु नेवाः संकिपा – सिलु

   ने. सं. ११३७ दिल्लागा          बिराजकाजी राजोपाध्याय

नेवाः संकिपाया इतिहासयात पुइका स्वयेगु खःसा थौं नेवाः संकिपाया वह दँय् झी थ्यने धुंकल । दक्कले न्हापांगु नेवाः संकिपा सिलु पिदंगु थौं नीन्यादँ दय्धुंकल । थुगु सिलु संकिपा दक्कले न्हापांगु नेवाः संकिपा जक मखु, नेपाःया दक्कले न्हापांगु आदिवासि जनजाती मातृभाषाया संकिपा नं खः । नेपाःया दक्कले न्हापांगु संकिपा बिक्रम सम्बत २००८ सालय् निर्माण जूगु खःसा नं २०४४ सालतक्क गैर खस भाषाया संकिपा धइगु हे पिमदं । २०४४य् नेपालभाषाया सिलु पिदने धुंकाः तिनि नेपालय् गैर खसभाषाया वा धाय् नेपाःया आदिवासि जनजाती मातृभाषाया संकिपा खनेदत ।
सिलु संकिपाया नायः भाजु जय श्रेष्ठ, नकिं मदुम्ह नवीना श्रेष्ठ खः । वय्कःपिं नापनापं सहायक भुमिकाय् सुशील श्रेष्ठ, किशोर मालाकार, सनमकुमार श्रेष्ठ, भृगुराम श्रेष्ठजुपिंसं नं म्हितादीगु दु । थुगु संकिपाय् नेपाःया नांजाःगु हास्य जोडि मदनकृष्ण श्रेष्ठ व हरीबंश आचार्ययात नं खंके फइ । संकिपाया निर्देशक भाजु प्रदिप रीमाल खःसा निर्माता प्रेम बानियाँ खः । संगीत बिइगु ज्या गणेशप्रसाद श्रेष्ठजुं यानादीगु खः ।
संकिपाया बाखं नेवाः समाजय् प्रचलित लोक बाखनय् आधारीत जुयाच्वंगु दु । निम्हत्यपु नापं सिलुतीर्थय् वनेमत्यः, नापं वन धाःसा बायेमाली धइगु बिषय दुने झीगु समाजय् प्रचलित जुयावयाच्वंगु बाखं संकिपाया बिषयबस्तु खः । संकिपाया बाखं, संबाद व म्ये च्वयेगु ज्या देबकृष्ण रंजीत व प्रेम बानिया निम्ह जानाः यानादीग दु । संकिपाया न्हापांगु ब्व नायः व नकिंया मतिना व इहिपा दुने न्ह्यइपुक्क न्ह्याकातःगु दु । नायः जय श्रेष्ठ फिल्मी पहलं भालुलिसे ल्वाये धुंकाः नकिं नविना श्रेष्ठलिसे मतिना जुइ । अनंलि निम्हेसिया इहिपाः जुइ । संकिपाया निगूगु ब्व थ्यंकाः नायः व नकिं निम्हत्यपु बाइगु नुगः मछिंगु प्रसंग अले नायकं थः तिरीयात डाकातय् ल्हातं बचे यानाहइगु रोमान्चक सिक्वेन्स दुने बाः वंगु दु ।
इहिपाः धुंकाः नायः पासापिंलिसे सिलुपाखे वनी । नापं वयेमते धकाः गंक गंक नं नकिं सुलाः सुलाः नायःया ल्यू ल्यू सिलु वनाः तुं त्वःती । वयां लिपा उखेपाखेयापिं डाकातय्सं नकिंयात अपहरण यानायंकी । दक्कले लिपा संकिपाया नायकं फिल्मी पहलं डाकातलिसे ल्वानाः इमित बुकाः थः तिरी मय्जु लित ब्वनायंकी ।
लोक बाखनय् आधारीत जूसां नं संकिपाय् दयेमाःगु दक्वं कथंया सवाः बिइत थुगु संकिपा ताःलाःगु खनेदु । मतिना, द्वन्द, हुलाप्याखं, म्ये, हास्य, दुःख सकतां कथंया रस थुगु संकिपादुने लुइकेफइ । संकिपायात रोमान्चक दयेकेत, न्ह्यइपुकेत लोक बाखंयात भचा भचा हिइका तःगु खनेदु । संकिपाया अन्त व लोक बाखंया अन्त पाकातःगु दु । लोक बाखंया अन्त बियोगान्त खःसा संकिपा संयोगान्त दयेका तःगु दु ।
थुगु संकिपायात स्वकुमिपिन्सं अतिकं हे ययेकूगु खः । संकिपा स्वयेगु नितिं दर्शकतय्सं थुलि उत्साह क्यन की, संकिपा स्वयेत मुंगु भीड नियन्त्रण याये मफयाः प्रहरीं लाठिचार्ज तक्क नं यात व छुं दिंया नितिं फिल्म मक्यनेत सरकारपाखें हे उजं वल । लिपा छगू जक हलय् मक्यंसे निगू स्वंगू हलय् क्यनेगु यायेधुंकाः तिनि संकिपाया क्यनेज्या हाकनं न्ह्यात ।
थुकथं दक्कले न्हापांगु नेवाः संकिपा वा दक्कले न्हापांगु आदिवासि जनजाती मातृभाषाया संकिपाया ल्याखं जक मखु, मेमेगु यक्व पक्षय् नं इतिहास दयेकूगु संकिपा खः, सिलु । दर्शकतय्गु मन त्याके फूगु संकिपाया ल्याखं वा निर्माण शैलीया ल्याखं, प्रस्तुति आदि सकतां कथं दसु जुइत ताःलाःगु संकिपा खः सिलु ।

Views: 11

Comments