लिमलाःम्ह काय ?’

लिमलाःम्ह काय ?’

   ने. स. ११३६ चिल्लागा पंचमि          ज्ञानी आर. मानन्धर

gyaniरिनेशया मां मन्त ! कान्छाम्ह काय रिनेश, न्यादँ न्ह्यःनिसें जापानय् ! मां मफु धाःसां वयेमछिं, त्वःते मछिं धकाः मवःसें च्वन ! आः मां मन्त धाःगु न्यनाः मि तयेत थ्यंकः वल !

मंगलवाः मदुम्ह रिनेशया मांयात रिनेश मवःतले सिथं मयंकुसे अस्पतालया लासाय तुं तयातःगु !

कन्हय्‌कुन्हु रिनेश थ्यंकःवल, मां लुमंकाः व ह्वाँय् ह्वाँय् ख्वल ‘यः मां …., जितः छाय् त्वःता वना छं …….! जि सुयागु ख्वाः स्वया म्वानाच्वनेगु आः …..! जितः नं नापं ब्वनायंकि मां ……, मां जि न वये…..!

रिनेश थथे मिखां ख्वबि हायेकाः ख्वयाच्वंगु खनाः छम्ह गुथ्याः, ‘का म्वाःल, आः ख्वयां छं मां लिहां वइमखुत ! याकनं खुसिइ यनेमाल, काजक्रिया क्वचायेके माल !’ अले रनेश लिचिल …!

खुसिइ फुक्कं ज्या सिधयेकाः सकलें छेँय् लिहांवल, मांयात थःत नं नाप यंकि धकाः ख्वयाच्वंम्ह रिनेश थः दाजुयात ‘जि ग्वःन्हु थन च्वनेमाली थें च्वं दाइ …?’

दाजुम्ह अजू चाल, लिफः न्ह्यफः हे मस्वसें सकल थःथितिपिं दुथाय् दाजुम्हं धयाबिल ‘जिमित ला छ कन्हय् हे वंसां छुं मपाः ! मां छंगु लँ स्वस्वं हे मदया वन ! मांया इच्छा छंगु ख्वाः स्वया सिनावने धैगु …!, आः जब मां हे मदये धुंकल सा, छंगु छु ज्या थन …?’

‘माःगु जिमिसं याये, मांनं थः मदइबलय् छंगु हे ल्हातं मि तयेकि धाःगुलिं जक छन्त दुःख बियागु खः !, आः छंगु ज्या छुं हे मन्त थन, छ लिहां वनेफु ….!’ थथे धाधां दाजुम्ह हि .. हि .. लनाः ख्वल ….!

Views: 70

Comments