सुरेन्द्र तुलाधर गथे म्येहालामि नं जूवन ?

सुरेन्द्र तुलाधर गथे म्येहालामि नं जूवन ?

   ने. स. ११३६ थिंलागा त्रयोदशि          बिराजकाजी राजोपाध्याय

वइगु थिंलागा १४ (पौष २५) निसें नेपालभाषा संकिपा समाजया ग्वसालय् नेपालभाषा संकिपा महोत्सव न्ह्याइगु जूगु दु । महोत्सवय् दक्कले न्हापां क्यनेत्यंगु संकिपा खः ‘मू मदुगु जिन्दगी ।’ संकिपाया निर्देशक खः भाजु सुरेन्द्र तुलाधर ।

निर्देशक भाजु तुलाधरयात इमेज च्यानलया ख्वताबजि सिरीयलया निर्देशक कथं नं म्हस्यूसा उकी वय्‌कलं नवाइगु थेगो ‘आः जिं छु यायेगु’ पाखें नं आपाःसिनं म्हस्यू । वय्‌क: नेपालभाषाया संकिपा ख्यलय् लोकं व्हाःम्ह निर्देशक व कलाकार कथं म्हसिका दुसां वय्‌कःया मेगु म्हसिका धइगु म्येहालामि नं खः ।

वय्‌कलं हालादीगु ‘ज्यापु दाजु बुँइ वन’, ‘जेन्टलमाय्‌न’ अतिकं लोकं व्हाःगु म्ये खःसा वय्कःया याकः सलय् ‘न्हूगु बसन्त’ नांया म्येचाः तकं पिहांवःगु दु । सांगितिक ख्यलय् वय्‌कलं म्ये च्वयाः च्वमि कथं नं पलाः न्ह्याकादीगु दु । वय्‌कलं हालादीगु दक्कले न्हापांगु म्ये ‘ज्यापु दाजु बुँइ वन’या बाखं धाःसा तसकं न्ह्यइपुस्से च्वं । उगु म्ये गुकथं वय्‌कलं हालेमाल धइगु छपु संकिपाया बाखं स्वयां म्ह्वः मजू ।

surendra

भाजु तुलाधर पब्लिक यूथ क्याम्पसय् ब्वनाद्यूम्ह । लिसें वय्‌कः उगु क्याम्पसया सँझ्याः साहित्य पाःलाःपाखे नं उतिकं सक्रिय । सँझ्याः साहित्य पाःलाःपाखें ‘सँझ्याः’ नामं छचाः म्येचाः पिदंगु दु । उगु म्येचाः पिकायेगु इलय् व्यवस्थापनया भाला भाजु तुलाधरयागु हे जुयाच्वन । म्ये रेकर्डिङया नितिं माःकथं च्वमि, लय्‌चिनामि, म्येहालामि नापलायेगु, संगीत संयोजक, रेकर्डिङ स्टुडियोलिसे माःकथं को–अर्डिनेट यायेगु ज्या वय्‌कलं यानादीगु जुयाच्वन ।

थुगु म्ये ‘ज्यापु दाजु बुँइ वन’ खास यानाः मेम्ह हे म्येहालामिं हालेत्यंगु म्ये खः । उगु म्ये रेकर्डिङ यायेत सुरेन्द्र तुलाधर नं ओम मेगा स्टुडियो थ्यन । उकुन्हु म्येहालामिं बांलाक म्ये हालेमफुत व रेकर्डिङ मयासे हे लिहां वयेमाल ।

लिपा म्येहालामिं थम्हं गाक्क रियाज यायेधुन धायेधुंकाः हाकनं सकलें रेकर्डिङ स्टुडियो थ्यन । तर अबले नं हालामि म्ये बांलाक हालेमफुत । थथे निक्वः स्वक्वः जुल । उगु इलय् तक्क भाजु तुलाधरयात म्येया म्येग्वः लय् कण्ठ हे वयेधुंकूगु जुयाच्वन ।

छन्हु थथे हे म्ये रेकर्डिङ याःवंगु इलय् हालामिं म्येया लय् ज्वने मफयाच्वंबलय् सुरेन्द्र तुलाधर भाजुं ‘आमथे मखु, थथे यानाः हा ले स्व’ धकाः म्ये छत्वाःचा हालाः न्यंकल । तुलाधर भाज म्ये हालाः न्यंकूग ताःबलय् स्टुडियोया रेकर्डिष्टं वय्‌कःयात हे भोकल रुमय् दुछ्वयाबिल व म्ये हायेकेबिल । सुरेन्द्र भाजुं म्ये हाःगु तायेधुंकाः रेकर्डिष्ट, लय्‌चिनामि सकसिनं वय्‌कःयात हे थुगु म्ये हायेकेबिल । भाजु तुलाधरं नं छगू टेकय् हे उगु म्ये हालाबिल । उगु म्ये पिदनेधुंकाः अतिकं लोकं नं व्हात ।

थुगु म्ये ‘ज्यापु दाजु बुँइ वन’ लोकं व्हायेधुंकाः वय्‌कलं थःगु याकः सलय् ‘न्हूगु बसन्त’ म्येचाः पिथनादीगु खः । थौंकन्हय् वय्‌कलं निर्देशक कथं हे थःत नेपालभाषाया संकिपा ख्यलय् पानादीगु दु । व स्वयां न्ह्यः वय्‌कः साहित्य ख्यलय् च्वमिकथं न्ह्यज्याना च्वनादीगु खः ।

वय्‌कःया साहित्य ख्यलय् नं पलाः धिसिलाःगु हे खनेदुसा छगू इलय् वय्‌कलं छगू इलय् एफ.एम.य् ज्याझ्वः न्ह्याकाः थःत बांलाःम्ह ज्याझ्वः न्ह्याकामि कथं नं म्हसीका बियादीधुंकल । थुकथं कवि, ज्याझ्वः न्ह्याकामि, म्येहालामि, नाटक निसें संकिपाया कलाकार निर्देशक, म्यूजिक भिडियो निर्देशक आदि यक्व ख्यलय् वय्‌कलं बांलाःगु न्ह्यब्वया बियादीगु दु । आपाः ख्यलय् ल्हाः तयाः उलि हे बांलाःगु ज्या क्यने थाकूगु खँ खः । तर थुगु खँय् भाजु सुरेन्द्र तुलाधर धाःसा सफल खनेदु ।

 

ज्यापु दाजु म्ये स्वयेत थन क्लिक यानादिसँ

Views: 26

Comments