यमां ……..

यमां ……..

   ने. स. ११३६ थिंलाथ्व दुतिया          संजीप प्रधान (म्येहालामि)

यमां,
जि बुदिं हने म्हाः
याकनं याकनं तःधी जुये म्हाः
अजः उलाः सचिका चिनाः
छंगु ल्यू ल्यू म्हिते न्ह्याः
ल्यासे जुयाः ब्याहा यानाः
छंत त्वःताः कतः जुइ म्हाः
यमां,
व यइपूगु थीथी बस्जाः
लुँया छेँय् कुंकाः झंगः जुये म्हाः
न्यवः थें जाःगु लुँया चुरा न्ह्याये म्हाः
यमां,
जि ल्यासे जुइ म्हाः
छं ब्यूगु पाउजु न्ह्यानाः
छंगु ल्यू ल्यू, न्ह्यः न्ह्यः प्याखं ल्हुइ न्ह्याः
छं यःम्ह पुता जुयाः
छंगु मुलय म्हिते न्ह्याः
यमां जि बुदिं हने म्हाः
याकनं याकनं तःधी जुये म्हाः

Views: 18

Comments