बोल्ड नेवाः म्यूजिक भिडियो ‘वा वल फय् वल…..’

बोल्ड नेवाः म्यूजिक भिडियो ‘वा वल फय् वल…..’

   ने. स. ११३६ कछलागा सप्तमि          यमि बाथः

  • ‘नेवाः म्यूजिक भिडियो धाल कि हे हाकु पतासि हे क्यने माःला ?’
  • ‘नेवाः म्यूजिक भिडियो धाल कि हे व हे बुँ, खःमू जक क्यनेमाःला ?’
  • ‘जितः ला नेवाः म्यूजिक भिडियो धइगु स्वये हे मयः, क्वालिटि हे मदु ।’

नेवाः म्यूजिक भिडियोया खँय् थौंकन्हय्या ल्याय्म्ह पुस्ता दथुइ थुकथंया हे खँ जुइगु याः । ख नं खः, नेवाः म्यूजिक भिडियो ख्यलय् भिडियो दुने कन्सेप्टया विकास मजूनिगु हे खनेदु । आपाः यानाः नेवाः म्यूजिक भिडियो धाल कि नेवाः तजिलजि क्यनेगुया नामय् म्येयात ल्वःसां मल्वःसां हाकु पतासि, तपाः लँ सुरुवाः बाहेक मेगु ड्रेस अप खने हे दये थाकु । बुँ वा क्यब बाहेक मेगु लोकेशन ल्यये हे मसःगु खःला धइथें नं ताया हे वइ । अप्वः यानाः नेवाः म्यूजिक भिडियो निर्देशकतय्सं मोडलतय्त मेकअप नं याके माः धकाः मस्यूगु खःला ल्वःमंकूगु खःला धकाः नं स्वकुमितय्सं धायेगु याः । थज्याःगु थज्याःगु थीथी कथंया कमेन्ट्सया दथुइ आः छुं भचा पाःगु म्यूजिक भिडियोत नं खने दयावःगु दु । व मध्ये भाजु सुरेश शाहि भाजुं निर्देशन यानादीगु छपु म्यूजिक भिडियो ‘वा वल फय् वल…’ थौंकन्हय् चर्चाय् दु ।

Feauture-Image-Size-JIgu-Likka-1फिल्म निर्माता कथं नेवाः संकिपा ख्यलय् न्ह्यज्याना च्वनादीम्ह सुरेश खड्गीजुं थुगु म्येलिसें थःत निर्देशक कथं स्वकुमिया न्ह्यःने थनादीगु दु । म्ये स्वयेबलय् थुकीया न्ह्यथनेबहःगु खँ धयागु हे थुकीया मोडल मय्जु रोजिना सुवाल हे जुयाबिल । थुगु म्येय् मय्जु सुवालया सेक्सी लुक्सं यानाः थुगु म्येयात चर्चाय् हयाब्यूगु खः । आपाः यानाः नेवाः म्यूजिक भिडियो दुने मिसा अथवा मिजं मोडलत ट्रेनिशनल लुक्सय् जक खनेदयाच्वनी । तर थुकी धाःसा मय्जु सुवालया बोल्ड लुक्सया बय्बय् हे जुयाबिल । म्हय् त्याप्प प्यपुंक, प्वाथय् तेपुचा खनेदय्क क्वथ्यंक सिनातःगु पर्सि, उकीसनं वा वयाः प्यानाच्वंगु म्ह । थुकथंया गेटअपय् रोजिना धात्थें हे सेक्सी खनेदु । नेवाः म्येय् मिसा मोडलयात थुकथं न्ह्यब्वःगु खनेमदु ।

तर निर्देशक भाजु सुरेशं धाःसा थपाय्सकं थ्यंक बिचाः यायेम्वाःगु खँ धयादी । वय्कःया धापू कथं रोजिनाया गुगु गेटअप खः, व थौंकन्हय्या फेशन हे खः । थौंकन्हय्या ल्यासेतय्सं पर्सि सिनीबलय् थुकथं हे सिनीगु खँ वय्कलं तयादिल । उकथं म्ह प्यानाः पर्सि मोडलया म्हय् प्यपुनाच्वंगु खँय् नं वय्कलं धयादिल, ‘म्येग्वः हे वा वल फय् वल दु, अथेजुयाः वा वयेके हे माल, वा वयाः वां दालकि ला म्ह प्या हे प्याइनि मखुला ? आः वा वयाः वां दाःम्ह मिसा म्ह मप्याइगु धइगु जुइला ?’ निर्देशक भाजु खड्गीया कथं थ्व म्ये रोजिनाया गेटअप धइगु थौंकन्हय्या फेशन व बाखंया माग जक खः । संचार ख्यलय् रोजिनाया बोल्ड रुप धकाः चर्चापरिचर्चा जूगु खँय् आःतक नेवाः म्यूजिक भिडियो दुने थुकथंया लुक्स खनेमदुनिगुलिं बोल्ड खनेदुगु खःला धयादिल ।

न्ह्याग्गु धाःसां न्ह्यात्थे जूसां नेवाः म्यूजिक भिडियो दुने छपु न्हूगु कथंया म्यूजिक भिडियो स्वकुमिपिन्सं स्वयेखन । लोकेशनया ल्याखं, गेटअप, करीओग्राफी आदिया ल्याखं धात्थें म्यूजिक भिडियो हे पहः वःगु छपु म्ये स्वकुमिपिनि न्ह्यःने वल । उकियात लसकुस यायेमाः । नेपाःया म्यूजिक भिडियो ख्यलय् प्रेजेन्टेसनया खँय् थीथी कथंया एक्सपेरीमेन्ट जुयाच्वंगु इलय् रोजिनाया बोल्ड रुप नं छगू एक्सपेरीमेन्ट हे कथं कायेफइ ।

म्यूजिक भिडियो स्वयेत थन क्लिक यानादिसँ ।

Views: 134

Comments