प्रणय गथे च्वं ले सा ?

प्रणय गथे च्वं ले सा ?

   ने. स. ११३६ कछलाथ्व नवमि          हिसिनासः

न्हूदँ जःखः नेवाः कला ख्यलय् तःधंगु हे उत्साह व उमंग खनेदइ । थुगु इलय् न्हूदँया लसताय् भिंतुना देछासें यक्व हे म्येचाः, म्यूजिक भिडियोचाः अले संकिपात पिदनेगु याः । थुगु पालय् नं न्हू दँ नेपाल सम्बत ११३६या लसताय् यक्व हे म्येचाः, म्यूजिक भिडियोचाःत पिदंगु दु । थुगु हे म्येचाःतलिसें ‘प्रणय’ नामं छचाः न्हूगु म्येचाः नं बजारय् पिदंगु दु ।
म्येचालय् मुक्कं झिपु म्ये दुथ्यानाच्वंगु दु । म्येचाःया गुपु म्येय् दबल शाक्यं लय्चिनादीगु दुसा छपु म्येय् सुमन कपालीया लय् दु । व हे कथं म्येचालय् दुथ्याःगु म्येत नांजाःम्ह म्येच्वमि सुधीर ख्वबियालिसें दबल शाक्य व रोजेश शाक्यं नं च्वयादीगु दु । झिपु म्ये मध्ये न्यापु म्ये ज्वःम्ये दुथ्याकातःगु दु । न्यापु ज्वः म्येय् लय्चिनामि दबल शाक्यं रत्नशोभा महर्जनलिसे छपु, सरिता शाहिलिसे छपु अले दिपा महर्जनलिसे निपु म्ये हालादीगु दुसा छपु ज्वःम्ये रोजेश शाक्य व रीतु नकर्मिं हालादीगु दु । अथे हे दबल शाक्यजुया स्वपु सोलो म्ये दु । उकिया लिसें दिपा महर्जन व उर्मिला तुलाधरया छपु छपु सोलो म्ये नं म्येचालय् दुथ्याकातःगु दु । म्ये हालेगु रीयाज याये मंदुपिं न्हूपिं म्येहालामिपिनिगु नितिं म्येचालय् निपु लय् बाजं नं दुथ्याकातःगु दु ।
म्येचाःया दक्वं हे म्येत आधुनिक पहःया दु । म्येत न्यनेबहःजू । दक्वं म्ये मध्ये दवल शाक्यजुं हालादीगु ‘फय् जुयाः न्यतालय्’ थ्यू वयेला म्ये नुगलय् थ्यू । थुगु म्येया म्येग्वः व लय् अतिकं बांलाः जू । अरेंजया ज्याय् अरेंजर अझ भचा अप्वः मेहनत याःगु खःसा लुँइ नस्वाः हे जुइगु खः । मतिना झीगु गुलि जक बांलाः म्ये नं न्यनेबहःजू । दिपा महर्जनया सोलो म्ये ‘जिगु मतिनाया जाँच गुलि’ नं बांलाः जू । दिपा महर्जनया सःया बारे ला स्वइतं कनाच्वने माःगु ला खइमखु । नेवाः संगीत ख्यलय् यक्व हे लोकं व्हाःगु म्ये बियादीम्ह दिपाजुं थुगु म्ये नं बांलाक हे हालादीगु दु । थनथाय् नं संगीत संयोजक भचा कमजोर धाःसा खनेदत ।
मेमेगु म्ये धाःसा साधारण जक धायेफइ । दबल शाक्यजुया सः बालाः, सुर व ताल नं ज्वं । तर वय्कलं मेलोडियात धाःसा न्याय यायेमफुगु खनेदु । उकिं यानाः वय्कलं सलं गुलि मिठासया अनुभव जुइमाःगु खः, व तायेमन्त । वय्कलं म्येय् फिलिङ बीगुली भचा अप्वः ध्यान बियादिल धाःसा अझ नं बांलाइ ।
म्येचालय् दक्कले बांलाःगु पक्ष म्येग्वः व संगीत हे खः । म्ये च्वमिं म्ये बांबांलाक च्वयादीगु दुसा लय् नं बांलाः । तर संगीत संयोजन पक्ष भचा कमजोर खनेदत । संगीत संयोजन तसकं हे परम्परागत ढङ्गं यानातल । संगीत संयोजन यायेगु ज्याय् वीरेन शाक्यं छुं न्हूग पहः बीगु कुतः मयाःगु खःला धैथें ताः । न्हापा न्हापा न्यना वयाच्वनागु कथंया हे जक तायेदत ।
म्येचालय् द्यवलय् तयातःगु टेक्स्टतया ब्याकरणय् उलि ध्यान मब्यूगु खनेदत । छापाय् ब्याकरणयात बिचाः याये हे माः । छापा ज्वलनं हे मेपिन्त नं स्यनीगु खः । ब्याकरणिक त्रृटिं मेपिन्त स्यंकेफु । अय्जूगुलिं छुं नं पिथना पिथनीपिन्सं छापा आखलय् ब्याकरणयात ध्यान बी हे माः ।
समग्रय् म्येचाः न्यनेबहःजू । नेवाः संगीत क्षेत्रय् पिदंगु थुगु न्हूगु पिथनायात सकल न्यनामिपिन्सं लसकुस यायेमाः । अले थुकथं थःगु कृति पिथनीपिं कलाह्यमिपिन्त गुकथं ज्यू उकथं हःपाः व तिबः बीगुपाखे बिचाः यायेमाः ।

Views: 9

Comments