मचायात नां

मचायात नां

   ने. स. ११३५ कौलागा पारु          नेवाः दबू डेस्क

थः मस्तय्त नेवाः भासं नां तये मंदुपिं मांअबुया नितिं नेवाः नांत न्ह्यब्वयागु दु । उकिया झ्वलय् मिसा मस्तय्त ल्वःगु व मिजं मस्तय्त ल्वःगु कथंया निगू बिस्कं बिस्कं नां धलः बियागु दु ।

न. मिसा मचाया नां अर्थ
अजिमा मांव अबुया नं मां
अजिस्वां लहराय् ह्वइगु तुयु म्हासु रंगया नस्वाःगु छताजि स्वां
अजूस्वां चैत्रनिसें जेठतक ह्वइगु गणेद्यःयात यःगु चिची फ्वःगु छताजि स्वां
अनला ने. स. कथं अधिकमास मलमास
अनिला नमस्कार, अन्याये, भागियाये
अन्हिला अन्यायेगु ज्या
अर्पण दुन्ता, लः ल्हायेगु
अमुलि अमलि अमू, तराजु
अमेली सम्बोधन, हनावना
१० अय्लि हनाबना
११ अलखा जोगीतसें फीगु गःतां मदुगु कुर्ता लं
१२ आखा दबू ल्यूनेया समांक्वथा
१३ आलय् जिडिबुटि सिमा
१४ आवरति (अजरावती) लहरा वनीगु तुयु प्याजी रंगया स्वां
१५ आरिला खाय्लय् च्वंगु ला
१६ आशिका सुवाः, आशीर्वाद
१७ इखा प्यकुंलाःगु थाय्
१८ इता दक्षिण, पारी, उखे
१९ इताः म्त च्याकेत, बीत, चिकं व घ्यलय् बुलातःगु का
२० इना गणेद्यः वितरक, इनेगु
२१ इबि ईख, ईष्र्या
२२ इला समय, ई
२३ इसु म्ह वाईया मिनेगु वा स्याइगु अवस्था
२४ इचु म्हय्खा पा
२५ उझा माली, गथु
२६ उफोस्वां छताजि नस्वाःगु स्वां
२७ उमू ताल्जु, अमू
२८ उलुपा अजः
२९ कचा हाँगाबिंगा
३० कछला ने. स. कथं न्हापागुं ला
३१ कन्था गःपःया तिसा
३२ कसला चं, पन्यू
३३ किपला किचः, छायाँ
३४ किपा तस्वीर
३५ किपालु छायाँ
३६ खिमिला कृष्णपक्ष
३७ गुँजला ज्वालामुखी
३८ चमेलि मालती स्वां, सुविदा स्वां
३९ चस्वां चमेली स्वां
४० चेसना चेतना
४१ जला ज्योति, प्रकाश, मिया जः
४२ जीस्वां चमेली स्वां
४३ जोली ज्वः, जोडी
४४ तछला ने. स. कथं च्यागूगु महिना
४५ तलेजु तुलजा भवानी
४६ तिमिला चनद्रमा
४७ तिला चिकनं बुइगु, थायेगु, तिइगु, बसुन्धराया धलं दनेगु ब्रत
४८ तिसा तिलहिल, आभूषण
४९ थिनला थिंला, ने. स. कथं निगूगु ला
५० थिंला ने. स. कथं निगूगु ला
५१ दिवा घ्यः देवा
५२ दिपाः विश्राम, झासु
५३ देखा दीक्षा
५४ देछा उपहार
५५ देजला देय् चाःहुलेगु जात्रा
५६ देसला धात्थें, सत्य
५७ धनाश्री स्वन्तिबलय् हावीगु नेवाः म्येया लय्
५८ नःलि नच्चाम्ह, न्हूम्ह, क्वातुम्ह
५९ नमि पल्पसा
६० नसंचा प्रभात
६१ नसति नसंचा, नसना
६२ नसला म्ह छम्हं शुद्ध यायेत म्हुतुइ कायेगु नीलः
६३ नस्वां छताजि स्वांया नां
६४ नस्वाः सुगन्ध, वास
६५ निता निगू, निताजि प्रकार
६६ निपा निगू पतिचिंगु पाचा चिंगु वस्तु
६७ निस्ता गुजारा, प्रतिपाल
६८ निसरा निधाः, निक्वःगु खुसिइ
६९ न्हसला पल्पसा, चट्याङ्ग
७० न्हिलासू प्रसन्नता
७१ न्हूजला न्हूगु, नकतिनि लूगुजः
७२ न्ह्यूमिला मुसुकाःगु चक्कंगु तिमिला
७३ पालँसु सुथसिया ह्याउँगु जः
७४ पलिना छगू प ाय् लीगु ज्या
७५ पलिमा बाजंया छगू ताल
७६ पलिस्था नीस्वना, स्थापना, प्रतिस्था
७७ पल्पसा न्हसला, चट्याङ्ग
७८ पसंगा अमू, तराजु
७९ पसता (पस्ताः) इहिपाः, जंक्व थें ज्याःगु तःजिगु भ्वय्
८० पसूका न्याताजि रंगया का हिनातःगु पञ्चशूत्र का, क्वखा
८१ पामिला पूर्ण चन्द्रमा
८२ पारु प्रतिपदा
८३ पालिजा छताजि पारिजात स्वां
८४ पिला चिग्वःगु सन्हूचा
८५ पुनवि पूण्यवती
८६ पुनिसा पुन्ही
८७ पुन्हिला पुन्ही, महिना
८८ पूमिला पामिला, पूर्ण चन्द्रमा
८९ पौभाल परम्परागत चित्रकला, थान्का
९० बछला ने. सं. कथं न्हय्गूगु महिना
९१ बिबुलि न्हाय्पनय् तीगु तिसा
९२ बसु बसुन्धरा
९३ भलसा भरोसा, आधार, लिधंसा, तिबः
९४ भिंजला भिंगु, बांलाःगु, स्वस्थकर जः
९५ मन्जुसिरि मञ्जुश्री
९६ मन्तुना मन्तव्य, मनोकामना
९७ मालश्री मोहनी म्येया लय्
९८ मिजला मिया ज्वाला, जः
९९ मिपुसा मियागु चीधंगु अंश
१०० मिला चन्द्रमा
१०१ मिलि साहिली, दथु, मझौला
१०२ मुलुपा मुलपतिं थ्यानाः माथंवंक फ्यतुयेगु
१०३ मुसुकाः न्हिलासू पिदंगु ख्वाः
१०४ मुकुन्दा सुकुन्दाथें च्वंगु आरती यायेगु मत
१०५ मुना संकलन, संग्रह
१०६ मूजला म्हया क्वाःजः
१०७ मैंजु मय्जु, सुश्री, श्रीमती
१०८ मोहनी मन मोहित जुइगु नेपालीतय्गु तःधंगु नखः, दशैं
१०९ यज्जु प्रिय, प्रियतमा, प्यारी
११० यंकुलि दक्षिण + पश्चिम दिशा
१११ यचु निर्मल, कञ्चन, सफा
११२ यता दक्षिण दिशा
११३ यःपा प्रेम, माया
११४ यन्ता उत्तर दिशा
११५ याचुना यच्वुगु, सफागु
११६ यासा यायेगुसा या
११७ यांमत येँयाःबलय् ख्वपय् व थिमिइ जात्रा यानाहइगु त्रिशुल
११८ यिता दक्षिण दिशा
११९ रञ्जना नेवाः लिपि मध्ये दकलय्र बांलाःगु कलात्मक छता लिपि
१२० रमिला तिमिला
१२१ रसता लसता, हर्ष, खुशी
१२२ रश्मिला चन्दमाया रश्मी
१२३ राजमति अतिकं बांलाःम्ह ऐतिहासिक इतुंबाहाःया छम्ह मिसा पात्र
१२४ रुविनी लुम्बिनी
१२५ लचना सम्म, सुसंस्कृत, सोमत, हनाबना दुम्ह
१२६ लजना मछाःम्ह
१२७ लना पियेगु, प्रतिक्षा
१२८ ललिचा क्वाति दायेकेबलय् मी नापं ह्वायेगु छता जडिबूटी घाँय्
१२९ लय्ताः खुशी, हर्ष
१३० लसकुस स्वागतम्
१३१ लसता हर्ष, खुशियाली, रसिक
१३२ लसना कला, रस
१३३ लसहना बधाइृ
१३४ लसा महत्वपूर्ण
१३५ लहना सभ्यता, सुसंस्कृति
१३६ लानी रानी
१३७ लापा लावः मरि, पुतली, लापचा
१३८ लाप्पा ला तयाः छुनातःगु मरि, कुस्ति
१३९ लाय्लामा कपं, लःसाः, इन्द्रधनुष
१४० लिकुना थातंच्वने, पनातःगु, थानाच्वंगु
१४१ लिजला प्रतिविम्वित जः, प्रकाश
१४२ लिधंसा आड, भरोसा
१४३ लिधना आड, भरोसा
१४४ लिबला मस्त ग्याइगु अवस्था वा पहः
१४५ लिसा तनेगु, सायेगु हाकनं तयेगु
१४६ लुँचि लँुया सिन्हः
१४७ लुँचु लुँया धू
१४८ लुँजला लुँ रंगया जः
१४९ लुँजला सूद्र्यःया सुनौला प्रकाश
१५० लुँपौ लुँ सियातःगु पौ
१५१ लुँमिला लुँयागु चन्द्रमा
१५२ लुँस्वां लुं दयेकातःगु स्वां
१५३ लुचु लुचुक्क ल्होनेगु पहः, झंगलं पलाः छीगु पहः
१५४ लुदना सन्तोष, सन्तुष्टी
१५५ लुधना सन्तोष, सन्तुष्टी
१५६ लुपा उपलब्धि, फाइदा
१५७ लुमना सम्झना, स्मृति, याद
१५८ लुमंसु लुमंगु पहः
१५९ लूजला लूगु जः
१६० लूमिला नकतिनि लूगु तिमिला
१६१ लोकेश्वरी लोकेश्वरया माजाः
१६२ वँचुमिला वँचुगु रंगया मिला
१६३ वञ्जला इहिपाःया कन्हय्कुन्हु त्यपू नापंया परिवार थः कुलदेवता इष्टदेवता पुज्याः वनेगु ज्या
१६४ श्रीमिला चन्द्रमा
१६५ सचिका सचिकाथें च्वंगु ह्याउँगु चिचीफ्वःगु छताजि स्वांया नां, रिबन, धागो
१६६ सति निकटम्, प्रतिब्रता
१६७ सतिका घनिष्ट, निकटम्
१६८ सतिना नजिक, निकटम्
१६९ सतिसा सतिसाल, छताजि सिमाया नां
१७० समा श्रृंगार, छाय्पा
१७१ समिलु भमचानाप वनीम्ह पासा
१७२ समीस्वां सम्सिमाय् ह्वइगु छताजि स्वांया नां
१७३ सरासु सब्बू चाया ई, सब्बू चान्हय्, सुनसान इलय्, छुं संगु चिस्सल वःगु सः
१७४ ससु सुस्वती, ससुमांजु
१७५ ससुधा सहश्रधारा, दोछिधाः लm
१७६ सावा थुसां हलो सायेकेगु जोते योयेगु ज्या
१७७ सिचु शीतल, तांन्वःबलय् बाःवःगु, आनन्द वैगु ख्वाउँ फय्
१७८ सितला तःकै वःगु ल्वय् लायेकाबीम्ह
१७९ सितु शुद्धगु घाँय्, दुबो
१८० सिरपा पुरस्कार
१८१ सिरसा छताजि सिँ वा सिसौ सिमा
१८२ सिरिमाया श्रीमाया
१८३ सिलु गोसाइकुण्ड, शिवया दृशय खनीगु पुखू
१८४ सिलुस्वां सिलुइ ह्वइगु तुयूगु स्वां
१८५ सिल्ला ने. सं. कथं प्यू्गूगु ला
१८६ सिसा छताजि धातु वा चट्टान
१८७ सीस्वां सी (मैन, झौ) यागु स्वां
१८८ सुचु यचु, सफा
१८९ सुजला भिंगु जः
१९० सुजुला भिंगु जः
१९१ सुता छताजि क्वखायेगु तिसा
१९२ सुपाच बादल
१९३ सुमति भिंगु मन, बिचाः, मतिइ दुम्ह मनू
१९४ सुमना भिंगु मन, बिचाः, मतिइ दुम्ह मनू
१९५ सुमलि पुजाज्वलं तयेगु धकिं
१९६ सुमा इताः कायेगु ज्वलं, छगू धकि, थल
१९७ सुमि चम्चा पायेधंगु धवःचा, सुकुन्दाय् चिकं सायेगु धवः
१९८ सुमिना चम्चा पायेधंगु धवःचा, सुकुन्दाय् चिकं सायेगु धवः
१९९ सुमिला चन्द्रमा, तिमिला
२०० सुलचन चस्मा, सुलचं
२०१ स्वना पलिस्था
२०२ स्वन्ति स्वन्हु तिथि, तिहार
२०३ हनाबना आदर, सम्मान, सत्कार
२०४ हसना सूचं, सन्देश, बुखँ, चान्हय् ह्वास्स नस्वाइगु म्हासुगु चिचीफ्वःगु स्वां
२०५ हिसि नासलं ल्यूम्ह, बांलाःम्ह, कलाँ भय्ब्यूम्ह
२०६ हिसिला नासलं ल्यूम्ह, बांलाःम्ह, कलाँ भय्ब्यूम्ह
२०७ हिसिलिना हिसिं भय्ब्यूम्ह
२०८ हिसू परिवर्तन
२०९ ह्यूपाः क्रन्ति, विप्लवी, परिवर्तन, हिसू

 

न. मिजं मचाया नां अर्थ
अगिन अविरल
अजिल तिसिमाय् ह्वइगु चिची फ्वःगु तुइगु स्वां
अजः उलुपा
अजू आश्चर्य
अतल चमेना, तुच्चा
अमय ला, न्या, ख्यें, लाभा, माय्, छाः बोध, याइगु, खँग्वः
अमेलि हनाबना
अमू तराजु, ताल्जु, लनेगु ज्याभः
अरा दाजु
१० अलख अलः
११ अलंगी अलौकिक शक्ति दुम्ह
१२ अहन्त गर्मीया तिन्हिनय्
१३ अपसं व्रत
१४ अस्व आपाः हः दैगु झाः सिमाय् झ्वाम्मचिंक चिची फ्वःगु म्हासुक ह्वयुगु स्वां
१५ आखे अक्षता, कीगः
१६ आगा चा थल, चाया त्यप
१७ आघा तग्वःगु चाया थल
१८ आजु बराजु
१९ आज्जु उदेश्य, तातुना
२० आल कं दुगु गसिमाय् झ्वाम्मचिंक ह्वइगु वँचुगु स्वां
२१ इकन यक्व, आपाः
२२ इकु रिङ्गता
२३ इनाप अनुरोध
२४ इनाय् गणेश
२५ इनास गणेश
२६ इल समय, ई
२७ उजं , उजन आदेश, हुकुम
२८ उजन आदेश, हुकुम
२९ उझान केब
३० उत द्धँचिंगु सुपाँय्
३१ उफोल छताजि नस्वाःगु वँचुगु स्वां, लिली, नीलकमल
३२ उभन अत्याधिक
३३ उमुलि अमू, ताल्जु
३४ कजि संयोजक
३५ कनक बुद्ध मध्यृ छम्ह
३६ कयल चिनिया चा थल
३७ कलख कलः, पुजा थल
३८ कालिस आकिवं
३९ कीगः पुज्यायेगु जाकि
४० कुलां क्षितिज, बँ व सर्गः स्वाःगु थें तावाकं खनीगु थाय्
४१ ग्यसु तौल, वजन, धिसिमिसि, स्यल्लाः
४२ चीभाः चैत्य
४३ जःसि सिजःया खासि
४४ जुजु राजा
४५ तवन वीरता
४६ तपन दुगुलिइ व दुथाय् हाकनं तनाबीगु ज्या
४७ तय्जु आकाझाकां खनीगु
४८ तःजि महत्वपूर्ण
४९ तुजन माफिक
५० तुयू तुइसेच्वंगु उं (रंग), श्वेत
५१ तूज पहः
५२ थकू थकुरी, ठाकुर, क्षेत्री, जातय् दकलय् च्वय्या वर्ग
५३ दाफो दाफ्वः स्वां
५४ दिगि बौद्ध आगं
५५ दिपंखा दिपंकर यात्रा
५६ दिपु बिसौनी, स्टेशन
५७ दुजल सदस्य
५८ देछा उपहार
५९ देपं ब्याज
६० देबः द्यःनेया ब्व, बः, पौ
६१ देवः पिबःसा
६२ देवा दीप, पाला
६३ नगु तारा
६४ नबि उनं थानातःगु कापः
६५ नबु उनं थानातःगु कापः
६६ नमि मि च्याःगु सर्गः, ह्याउँगु निभाः
६७ नवाः मिश्री
६८ नसन नसंचा, सुथ, मिर्मिरे
६९ नसं सर्गः आकास
७० नासल हिसिं भय्ब्यूगु, कलापूर्ण, रसपूर्ण
७१ निगm शहर
७२ निभाल सूद्र्यःया लुमुगु व क्वाःगु जः
७३ निभाः सूद्र्यःया लुमुगु व क्वाःगु जः
७४ निखल पवित्रगु लः
७५ नीलः शुद्ध पवित्रगु नीगु लः
७६ नुगः हृदय, मुटु
७७ नुगल हृदय, मुटु
७८ न्हिलु न्हिसुदंगु ख्वाः, न्हिलाख्वाः
७९ न्हिसु प्रशन्नता
८० न्हिलासु प्रशन्नता
८१ न्हू नविन, नूतन
८२ न्हूसः नव आवाज
८३ न्हूछें न्हूगु छें
८४ न्हूजः न्हूगु जः, नकतिनि लूगु जः
८५ न्हूधाः नवीकरण
८६ न्हयूख्वाः हसमुख, न्हिलाख्वाः
८७ न्हयूसः मुस्कान सः, न्हयूगु सः
८८ न्हयैपु यैपुगु, यःगु, मनोरञ्जनात्मक
८९ न्वकू उपाध्यक्ष
९० पताः ध्वजा, द्यःखः, देगलय् व बाहाः बहिलिइ न्ह्ःने यखाइगु सिजः, ली वा लुँया ताःहाकःगु पताः
९१ पलाख पलाः, पाइला
९२ पलिमा बाजंया छगू ताल
९३ पास्वां ग्वय्स्वां हनातःगु माः
९४ पिचु सम्म, माथंवंगु यच्चुसे, चुलुगु
९५ पिलु धैर्य
९६ पौभा थाङ्का, ख्वातुगु कापतय् च्वयातःगु परम्परागत चित्रकला
९७ फुजु ज्यू, फु धैगु अर्थ
९८ बीनिभाः बीत्यंगु ह्याउँगु निभाः
९९ भाजु श्रीमान्, भलादमी
१०० भिंजः भिंगु बांलाःगु नीगु जः
१०१ भुलां जादुगर
१०२ मचाकाजी चीधिकःम्ह काय्यात मायां सःतीगु पहः
१०३ मतजः मतया जः, दीप, प्रकाश
१०४ मति मन, दिल, हृदय
१०५ मतिगः मायाया थाय्
१०६ मतिजः प्रेम किरण
१०७ मतुक श्रपेच, मुखः, तपुलि
१०८ मन मन, दिल, हृदय
१०९ महाजु सिपाही
११० मिजल मियागु जः, राप, ज्वाला
१११ मिमलः मि जुयाः कःवैगु मलः, चट्याङ्ग
११२ मिलालू लूगु तिमिला
११३ मूजः म्हया क्वाःजः, मू दुजः, कार्य समिति, सदस्य
११४ मूस्वां बुंगद्यःयात छाइगु सियूगु नस्वाःगु स्वां
११५ यचु निर्मल, कञ्चन, सफा
११६ यजु (यज्जु) यःम्ह, प्रिय, प्यारी
११७ यज्यू यःम्ह, प्रिय, प्यारी
११८ यलु यलम्बर
११९ यैपु यःगु, न्ह्यैपुगु
१२० लकस वातावरण, पर्यावरण
१२१ लबु छाल, तरङ्ग, किसिदम्बो
१२२ लय्ताः खुशी
१२३ लसकुस स्वागत
१२४ लसना सभ्य, लय्ताः खुशी
१२५ लसपा हर्ष
१२६ लसं लय्ताल
१२७ लहन शिष्टता, संस्कृति, सभ्यता
१२८ लहना सभ्य, सभ्यता
१२९ लःसाः कपं, लाय्लामा, इन्द्रधनुष
१३० लाय्कू राजदरवार, जुजु च्वनीगु छेँ
१३१ लाय्पु राजकुमार
१३२ लिजः प्रतिविम्वित जः, प्रकाश
१३३ लिपू लिसः
१३४ लिबः लिधंसा, ल्यूने बीगु बः
१३५ लिसं सामान स्वायेगु वस्तु, रसायन
१३६ लिसः प्रतिध्वनि, उत्तर, जवाफ
१३७ लुँगजू मोहनी, पूmलपाती व जंक्व यायेत माःगु स्वां
१३८ लुँजः लुँयागु थें ह्याउँ म्हासुगु जः, सुनौलो प्रकाश
१३९ लुँचि लुँसिन्हः
१४० लुँनिभाः सुद्यर्ः ल्वीगु बीगु इलय्या ह्याउँगु जः
१४१ लुँपताः लुँयागु पताः, ध्वाँय्
१४२ लुँपु न्यताःया गाः, डिम्पल
१४३ लुँबुँ लुँ थें म्हासुगु तुकंमा, तूमायागु बुँ ह्वःगु स्वां
१४४ लुँभाः सूद्र्यः, लुँ रंगया सूद्र्यःया जः
१४५ लुधन सन्तोष, सन्तुष्टि
१४६ लुपाः उपलब्धि, फाइदा
१४७ लुमंसु लुमंगु पहः
१४८ लुमन स्मरण, सम्झना
१४९ लुमुजः लुमुइगु जः, किरण
१५० लुमुजः तांन्वः व चिकु मजूगु अवस्था, सन्तुलित पय्छिगु तापक्रम
१५१ लुमु तांन्वः व चिकु मजूगु अवस्था, सन्तुलित पय्छिगु तापक्रम
१५२ लुभु लुँयागु भु, देमा
१५३ लूजः नकतिनि लूगु जः, सूर्योदय
१५४ लूसः नकतिनि, भतिभति तायेदुगु सः
१५५ लोकेश लोकेश्वर, बुद्ध जुइ न्ह्यःया अवस्था
१५६ सँझ्याः कलात्मक बुट्टा कियातःगु सिँयागु झ्या
१५७ सँय्जु सँय् भाजु, सँदेय्या भाजु
१५८ सगं सगुण, भिंज्याय् बीगु धौ ख्येँ सगं
१५९ सनिल सन्ध्याकाःई
१६० सफू किताब, पुस्तक
१६१ सब्बु नसंचा स्वयाः न्ह्यःया ई
१६२ सलिल म्ह, शरीर
१६३ सरगत आकास, आलः, सर्गः
१६४ सर्गः आकास, आलः, सर्गः
१६५ सज्र्यान्त दुरुष्ट, स्पक्ष्ट, गथे खः अथे हे, ज्वलन्त उदाहरण, समेत
१६६ सिंच सिउँदो, मिस्तय् छ्यनय् सँ निब्वया दथुइ च्वंगु ध्वः
१६७ सिन्ह ः टीका
१६८ सिन्हः मू सिन्हः थल
१६९ सिरिमन्दः श्रीमण्डप
१७० सुचु यचुपिचु, सफा
१७१ सुथ सुद्र्यः ल्वीत्यंगु ई, द्यः तुइगु
१७२ सुधान्त सज्र्यान्त, समेत
१७३ सुपाँय् बादल, खसुपाँय्
१७४ सुभाय् धन्यवाद
१७५ सुमि सुकुन्दाय् चिकं सायेगु चम्चा
१७६ सुवाः आशीर्वाद, आशीष, आसिका, नसा ज्वरे याइम्ह
१७७ सूचं हसना, सूचना
१७८ स्वनिगः येँ, यल, ख्वप स्वंगू शहर, देय्, उपत्यका
१७९ श्रीजु भलादमी भाजु
१८० हजू अनुमति, आदेश, हनाबना तयाः खँल्हायेगु
१८१ हिसि नासलं ल्यूम्ह, बांलाःम्ह, सुन्दरता
१८२ हिसू परिवर्तन
१८३ ह्याउँनिभाः ह्याँसे थीगु निभाःजः

 

थुगु धलखय् वाःपतिकं न्हून्हूगु नांत नं तनावनेगु जुइ । न्हून्हूगु नांत नं स्वयेगु नितिं थुगु सेक्सन मदिक्क स्वयेगु यानाच्वना दिइत इनाप दु ।

Views: 207

Comments